Susan Cain: ”Quiet. The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking”

Jag har läst den engelska versionen av Susan Cains bok, men den har nyligen också kommit ut på svenska, se i slutet på denna text.


Susan Cain: ”Quiet. The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking”
Broadway Books 2013, 352 s.
ISBN13: 9780307352156

Det extroverta idealet.
Det är fascinerande att läsa om hur det extroverta personlighetsidealet uppstod i USA. Det landet är förstås ganska extremt i sin hyllning av utåtvändhet, men visst har väl Sverige gått åt samma håll under lång tid nu? Inte är det som på det tillknäppta 50-talet!

Under 1800-talet skulle en människa ha karaktär, på 1900-talet ändrades det till personlighet, man skulle vara en estradör. 1913 ger Dale Carnegie ut sin första bok: ”Public Speaking and Influencing Men in Business”. Mindrevärdeskomplexet (Inferiority Complex IC) blev en modediagnos som skulle förklara alla misslyckanden. Harward Business Scool tar upp det extroverta idealet; att socialisera och tala offentligt är själva livsnerven i utbildningen. Man skapar karismatiska ledare. Att snabba och mindre genomtänkta beslut sällan blir de bästa räknas liksom inte. Cains redovisning av utbildningen på HBS är både talande och skrämmande. Det extroverta idealet som kommer att genomsyra USA får till följd att andelen amerikaner som karaktäriserar sig själva som blyga ökar från 40% år 1970 till 50 % år 1990. De har svårt att leva upp till idealet. Social anxiety disorder och indirekt också introversion blir klassificerad som en sjukdom.

En chef på Eastman Kodak menade att ”Sitta vid datorn och bli överentusiastisk över en fantastisk regressionsanalys räcker inte om du känner dig besvärad av att presentera den för ledningsgruppen.” Men, tillägger Cain lite surt: ”det är uppenbarligen OK att vara oduglig på att göra en regressionsanalys bara du gillar att hålla tal.

Man behöver inte heller vara karismatisk och extrovert för att vara en bra ledare, Cain ger många exempel på goda introverta ledare. Deras styrka är bland annat att använda sig av sina underlydandes resurser och delegera på ett vettigt sätt utan behov att ständigt själva vara i fokus.

Internet och webbens tillkomst har medfört en hel del goda erfarenheter av samarbete online som resulterat i exempelvis Wikipedia. Den framgången födde tanken på ”det nya grupptänkandet” – lagarbete skulle användas överallt. Men det som fungerar online fungerar inte IRL. Exempelvis metoden att samla nya kreativa idéer via brainstorming i grupp fungerar inte. Forskning alltsedan 1963 visar tydligt att kreativt arbete i enskildhet är effektivare än grupparbete. Cain redovisar också forskningsresultat som påvisar ineffektiviteten i arbetsplatsernas utformning som kontorslandskap.

Temperament och personlighet
Temperament är något nedärvt medan personligheten är något mer komplext där kulturell påverkan spelar in. Cain refererar till Jerome Kagans forskning om den emotionella och kognitiva utvecklingen hos barn. De fyra månader gamla barn som var högreaktiva inför yttre stimulering (ljud, rörelse, lukter) visade sig senare bli introverta. De barn som förblev lugna eller oberörda visade i mognare ålder extroverta personlighetsdrag. De behövde senare i livet klart mer yttre stimulans än introverta för att finna sig till rätta. Boken går relativt grundligt in på de nya rön inom neurologisk forskning som antas förklara de introverta och extroverta temperamenten, men också de fördelar och nackdelar de kan medföra i det praktiska livet.

Varför fungerade den extroverte Franklin d Roosewelt bra tillsammans med sin introverta hustru Eleanor Roosewelt? Varför fick finansmannen Warren Buffet rätt i sin förutsägelse av bankkraschen 2008? Praktiska exempel varvas med rätt detaljerade vetenskapliga rön bland annat i ett evolutionärt perspektiv.

Hjärnans belöningssytem fungerar olika på extroverta och introverta. Extroverta är mer utsatta för dopamindrivet belöningssystem vilket gör att de ofta tar större risker, introverta påverkas också men inte lika mycket. Exempelvis börsspekulanter är ofta drivna av belöningskänslighet vilket kan vara livsfarligt när man handlar med hushållskassan som insats! Var de bank- och finanskriser vi nyligen genomlevt ett resultat av dopaminstinna finansmäns och börsmäklares aggressiva okalkylerade risktagande? Kunde krisen ha undvikits om dessa extroverta finansfurstar i större utsträckning haft de mer analytiskt lagda introverta som motvikt i sina led? Cain svara ja på den frågan, men hennes mål är inte att ensidigt nedvärdera extroverta egenskaper eller uppvärdera introverta. Målet är att finna en ”bättre balans mellan aktion och reflektion”.

Har alla kulturer extroverta ideal?
USA är troligen världens mest extrovert inriktade nation. Men även i USA finns undantag. Cain besöker Lynbrook High School i Californien där en stor andel invandrare med asiatiska rötter studerar. Bland dessa asiatisk-amerikaner dominerar den introverta personligheten efter mönster i Kina, Japan och Vietnam. Man prioriterar gruppidentiteten och lägger stor vikt vid harmoni inom gruppen. Medan den västliga kulturen fokuserar på individen och man kan oroa sig för att få skämmas över sig själv bekymrar man sig i asiatisk kultur snarare över andra människors sensibilitet och man kan oroa sig över att genera gruppen.

Hur ska man bete sig?
En grundläggande skillnad mellan introverta och extroverta är deras sätt att hämta energi. Livliga situationer och aktiviteter som stora mingelpartyn, massor av folk med dig själv i centrum, fallskärmshopp och forspaddling ger extroverta personer mer energi medan introverta blir utmattade. Introverta laddar i stället energi genom ensamhet, stillhet, kontemplation – något som i regel tråkar ut den extroverte. Sista delen av Cains bok handlar om hur man hanterar denna skillnad både privat, i relationer och i arbetslivet och förstås överhuvudtaget hur en person med introvert läggning kan ta sig fram i en extrovert värld.

En strategi för introverta är ”låtsas-extroversion”, något de flesta introverta troligen praktiserar mer eller mindre medvetet. Alltså man tvingar sig till extrovert beteende för att uppnå något man vill. Det går naturligtvis att lära sig i de flesta fall även om man egentligen helst skulle vilja vara sitt vanliga jag.

Cain ger många fallbeskrivningar och mängder av goda råd inte minst till föräldrar till introverta barn, till lärare och arbetsgivare. Allt väl underbyggt och uppenbarligen baserat på aktuell forskning och på författarens egna erfarenheter och insamlade data under de sju år det tagit att skriva boken. Det är verkligen inget hastverk, resonemangen går på djupet och är väl strukturerade. Det gör också bokens budskap övertygande. En bättre balans mellan extrovert aktion och introvert reflektion skulle göra världen bättre menar Susan Cain.


Den här videon (ca 20 minuter) med Susan Cains föreläsning innehåller bokens tankar i ett koncentrat. Det gäller att hänga med, för Cain har övat i extrovert snabbprat. Det går att ställa in svensk textremsa när filmen startar. Om videon inte funkar, klicka här.

Susan Cains blog

Boken har just kommit ut i svensk översättning:


Susan Cain: ”Tyst : de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns
Natur & Kultur 2013, 413 s.
ISBN13: 9789127134805

Andra bloggar om , , , , , ,

Om Börje

Kulturupplevelser och mina bilder
Det här inlägget postades i allmänt, böcker. Bokmärk permalänken.

2 svar på Susan Cain: ”Quiet. The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking”

  1. Inga Magnusson skriver:

    Det här är ett intressant resonemang och naturligtvis startar hjärnan genast upp med att reda ut om man själv är introvert eller extrovert i sin personlighet. Jag kan inte reda ut det för egen del. Jag hämtar energi och kraft ur ensamhet och kontemplation och inte minst läsning liksom upplevelser av konst, men också i hög grad ur umgänget med goda vänner. Kanske kan man tillåta sig att var ”litte tå hört” som man skulle säga på dialekten här; lite av varje. 😉 .

    • Börje skriver:

      Jo som oftast i naturen så är det väl normalfördelat, alltså man är lite av varje, och ofta lite mer åt ena hållet. Att vara enbart introvert eller extrovert skulle inte fungera. Men mellansorten kallas ambivert. Susan Cain själv tror jag ser den mixen som det bästa från två världar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


ett + = sex