”The Complete Roman Army”

Goldsworthy, Adrian: ”The Complete Roman Army”, Thames & Hudson 2003. ISBN: 0500051240

Den här boken uppfattar jag som populärvetenskap när den är som bäst. Inom valda områden går den i detalj så långt det bara är möjligt, men redovisar samtidigt utförligt källor utan en tyngande notapparat. Man får veta hur smala faktaunderlag det ofta finns att stå på när det gäller historia och samhälle runt tvåtusen år bakåt i tiden och den osäkerhet det medför i att dra slutsatser. Resonemangen runt källorna känns betryggande.

The Complete Roman Army ger en mångsidig belysning av romarrikets stridskrafter från republiken till senantiken med tonvikt på principatet och de professionella legionerna. En viss slagsida ges åt romerska armén i Storbritannien, vare sig det nu beror på att boken ges ut i England eller att arkeologiska utgrävningar varit jämförelsevis fler där och därmed gett ett rikare faktaunderlag.

Intressanta detaljer lämnas om den militära organisationen, personalkategorier och karriärvägar, dagligt liv i kaserner och i fält, utrustning, befästningar, belägring, stridsteknik och om den romerska flottan.

Man förstår att nutida filmatiseringar av fältslag med en kaotisk mêlé nog friserats en del jämfört med verkligheten. Två härar som står sköld mot sköld kunde visserligen orsaka väl så mycket blodvite men den allra största delen döda uppstod bland soldater på flykt, när ena sidan lyckats bryta igenom motståndarens front och orsaka panik. Den vikande sidans soldater höggs ner i massor under vild flykt.

Den romerska arméns styrka jämfört med sina motståndare ”barbarfolken” var obeveklig disciplin, överlägsen organisationsförmåga, taktisk rörlighet, goda ledare och inte minst brutal beslutsamhet.

Goldsworthy är militärhistoriker och en erfaren skribent inom området romarrikets armé, han är själv forskare. Boken är väl illustrerad med foton, teckningar och är välförsedd med faktarutor samt schematiska beskrivningar av viktigare fältslag.

För mig som novis inom ämnet ger boken en alldeles utmärkt översikt och introduktion. Man inser att traditioner från romarrikets dagar som levt kvar på så många områden även gjort det inom det militära. Fascinerande är det dessutom att upptäcka hur otroligt många ”reenactment groups” det finns runt om i världen – alltså folk som genom noggranna rekonstruktioner av vapen, utrustning och stridsteknik försöker skapa en bild av romarriket stridskrafter.

Medlemmar i ”The Ermine Street Guard”, en av många grupper som levandegör romarriket i Storbritannien. ESG grundades 1972.

Andra bloggar om: , , ,

Om Börje

Kulturupplevelser och mina bilder
Det här inlägget postades i antiken, böcker. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


fyra + = fem